Bild från pysselstund efter skattjakt

Upplägg för skolan

Bokning och kontakt

mia.fahlgren[at]faj.se
jim.hedlund[at]riksarkivet.se

Introduktion till arkiven

Kom och gör ett första studiebesök på arkivet! Ni får en introduktion till vad ett arkiv är, och upptäcker vad man kan hitta här. Vi berättar om människors öden från förr och visar autentiskt material. Ni får också göra en exklusiv vandring nere i vår skattgömma – magasinen och där möta spännande berättelser, arkiv och dokument.

Skattjakt

För yngre besökare arrangerar vi skattjakt med arkivverkstad och pyssel. Skattjakten fungerar som en rundvandring där vi utgår från en skattkarta, där barnen bland annat får möta folktro och spännande historiska berättelser från länet. Skattjakten avslutas med en arkivverkstad där alla kan pröva på att skriva med bläck och fjäderpenna, skriva med runor, göra trollpåsar mm. Obs: I samband med denna aktivitet tar vi ut ett självkostnadspris för pysslet = 20 kr/deltagare.

Vi hittade en dagbok…

Vi utgår från 12-åriga Ida Larssons dagbok från 1905. Temat ger en bild av hur det var att leva i Östersund för 100 år sedan och omfattar två pass: ett arkivpass och en stadsvandring. Under arkivpasset får eleverna bekanta sig med dagbokens texter, fotografier och annat arkivmaterial från både Föreningsarkivet och  Landsarkivet.

Under stadsvandringen besöker vi bl a Stortorget, Gamla kyrkan & Nytorget och synliggör förändringar och likheter i stadsbilden under de senaste 100 åren. Sammantaget ger programmet en bra bild av hur staden växt fram och hur  levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män kunde se ut för 100 år sedan.

Personöden i arkivet

Man kan hitta många spännande och engagerande berättelser i arkiven. Vi har plockat fram dokument kopplade till tre unga personer, vilkas liv kantas av svårigheter. Ni kan välja mellan: Historien om Lars, som stjäl av sin arbetsgivare och hamnar i länshäktet.  Emma Kristina som blir gravid och är ogift. Eller Sophia Pålsdotter, som är sockenlapp och lever i utanförskap.  I workshopen får eleverna arbeta praktiskt med originalhandlingar. Utifrån frågor får eleverna lägga pussel med källorna,  öva källkritik och ta reda på vad som egentligen hände.  I arbetet som sker i mindre grupper föds nya frågor att gemensamt fundera kring.

Att bläddra i originaldokument gör att historien kommer nära, samtidigt som tidlösa teman som möjligheten att påverka sin egen situation, utanförskap och rätt och fel diskuteras.

Brott och straff

Genom att läsa fångrullor och bödelskvitton möter eleverna brottslingar från förr. Värderingarna i samhället och brotten mot dessa växer fram ur källmaterialet. Normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Eleverna får genom övningar jämföra äldre tiders värdegrund med vad som gäller idag. Länge var t ex den kristna kyrkans roll i det svenska samhället stor, men i takt med sekulariseringen av samhället har också synen på brott förändrats. Många av de brott människor dömts för tidigare räknas inte ens som brott idag, t ex att svära i kyrkan,  begå självmord eller att inte visa respekt för sina föräldrar m fl. Istället räknas andra handlingar som brott i vårt samhälle, t ex barnmisshandel, mobbing och diskriminering. Också synen på straff och påföljder speglar varje tids värderingar. Att jämföra strafftänkandet i början av 1900-talet med vård- och rehabiliteringstänkandet under 2000-talet ger en bra ingång för att diskutera människans egenvärde och t ex dödsstraff. Eleverna får fundera över var de själva står, och vilka etiska regler de själva anser måste råda i samhället.

Beredskapstid

Vad hände egentligen i våra trakter under andra världskriget? Även om Sverige inte var med i själva kriget, påverkades vi starkt av det. På arkivet finns dokument som belyser flyktingtrafiken över norska gränsen, det humanitära hjälparbetet, kontrollen och censuren, vardagslivet med dess ransoneringar, kristidsvaror och mycket annat. Med andra världskriget som utgångspunkt kan gruppen också diskutera mer generella frågor om krig och fred. Hur ser det ut i världen i dag? Flyktingarna kommer inte längre från Norge och Finland utan från andra krigs- och krisdrabbade länder

Läslist

Sedan några år tillbaka arbetar Arkivet, Jamtli och den Regionala biblioteksverksamheten tillsammans med läsning. Vi har hittills  jobbat med boken Vargbröder av Michelle Paver, Uppdraget av Camilla Lagerqvist och  Förr i Förr i tiden i skogen av Anna-Clara och Thomas Tidholm.

Klassen läser boken, enskilt eller som högläsning, och efter ungefär halva läsupplevelsen finns möjligheten att komma till Arkivet & Jamtli och få en fördjupning av innehållet i boken. Klassen delas i två grupper och besöker både Arkivet och Jamtli. Genom att titta på relevanta dokument och diskutera innehållet  får eleverna en djupare förståelse av innehållet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.