Jim Hedlund gestaltar Samuel Perman

Skapande skola

Ett vanligt besök med skolan till Arkivet kostar ingenting (se vårt program för skolan). Förutom dessa har vi utarbetat några fördjupande program som är mer omfångsrika och tidskrävande. För dessa tar vi en kostnad om 2 500 kr per klass. För er som vill ta del av detta utbud, vill vi uppmana att söka pengar från Kulturrådet genom Skapande skola. Ni som bor långt från Östersund vet väl att ni också kan söka pengar genom Skapande Skola för att få till stånd en resa till Arkivet?!

Hembygdsvandringar

Följ med Arkivet på en stadsvandring i Östersund. Platser, människor och byggnader får liv genom berättelser ur arkiven. Besök sedan Arkivet och få en introduktion till vad man kan hitta på ett Arkiv och hur man gör för att hitta det! På Arkivet får ni också tips om historisk information som rör just ert område, er hemby eller bygd.

Väl tillbaka på skolan börjar det egna skapandet genom att själva samla in mer information genom intervjuer av familjer, släktingar och vänner. Sammanställ sedan och forma en egen hembygdsvandring! Varför inte bjuda in föräldrar att gå med? Finns flera modersmål i klassen kan vandringen genomföras på flera språk. Kanske kan ni också filma och publicera på Arkivets hemsida eller på youtube?! Eller göra en helt digital vandring!

I konceptet ingår stadsvandring, besök på arkivet, framtagning av lokalt material och handledning i hur man formar en stadsvandring.

Läroplansanknytning åk 7-9

Historia

Studier av den egna hembygdens historia skapar nyfikenhet på historia. Genom att få en större förståelse för de historiska förhållandena i sin egen hembygd, och kanske för sin egen släkt, utvecklar eleverna sina kunskaper om historiska sammanhang och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att och hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Genom arkivbesöket och intervjuerna lär sig också eleverna att ställa frågor till och värdera källor som grund för historisk kunskap och utvecklar därmed sina förmågor både i analys och informationshantering.

Geografi

Fältstudier av natur- och kulturlandskap är del av det centrala innehållet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om, och kunna jämföra olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom studier av den egna hemmiljön i ett historiskt perspektiv får eleverna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur utifrån sin egen referensram.

Svenska

Genom insamling av information genom intervjuer och av källmaterial från Arkivet får eleverna träna sig i intervjuteknik och hur man sovrar i en stor informationsmängd. Eleverna får också träna sig i källkritik och hur man använder sig av källhänvisningar. Genom den egna hembygdsvandringen får de också träna sin kommunikativa förmåga med muntliga presentationer och muntligt berättande i en verklig situation, för verkliga mottagare.

 

Hör och gör – väsen på Arkivet

”Hör och gör – väsen på Arkivet” är en upplevelsebaserad vandring runt i Arkivet med detektivinslag. Barnen får bekantskap med Arkivet som central samhällsfunktion och bärare av vårt gemensamma kulturarv. Vid besöket får de bland annat möta folktro och myter från vårt län, och höra spännande berättelser från förr. Man kan aldrig veta vad som gömmer sig djupt nere i Arkivets källare…

När barnen kommit i mål samlas vi i Rumarsalen där barnen dels får prova att skriva med bläck och fjäderpenna och göra trollpåsar. Dels får de också måla något av de väsen de mött i berättelserna de hört. Vi använder kolpennor för att få ett lite mystiskt uttryck.

När de kommer hem till skolan får eleverna fortsätta arbetet. Genom att intervjua släktingar och skriva ner eller spela in berättelser om väsen, sagor och sägner som föräldrar eller mor- och farföräldrar berättar synliggör de sitt eget kulturarv och visar på vilka källor av information som finns runtomkring dem. De insamlade berättelserna (både från Arkivet och från närmiljön) kan sedan tillsammans med de teckningar de gjort sammanställas och användas antingen till en egen väsenvandring på skolan eller på annan lämplig plats, eller till en digital presentation.

Upplägget ingår inte i Arkivets normala utbud. I konceptet ingår ca 2,5 h aktivitet inklusive eget skapande på Arkivet, samt 2 h handledning och support med efterarbetet på skolan.

Läroplansanknytning år 1-3

SO
 • Skildringar av livet förr och nu. Minnen berättade av människor som lever nu
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barn, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Centrala samhällsfunktioner
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
NO
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen
Bild
 • Framställning av berättande bilder, t ex sagobilder
 • Teckning
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t ex dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Svenska
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Texter i form av sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter

Regionalt Kulturforum

Vi är en del av Regionalt Kulturforum  som samverkar länets regionala kulturverksamheter, konsulenter, producenter och pedagoger inom områdena scenkonst, film, konst, slöjd, arkiv, museum, bibliotek och design. Fokus är på barn och unga vi stöttar även kommunerna i deras Skapande skola-projekt. Har du några frågor kontakta oss, eller besök vår gemensamma hemsida

 

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Arkiv till Nytta och Nöje

%d bloggare gillar detta: