Forska i domstolshandlingar

De äldsta domböckerna finns tryckta i serien Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1621-1648.

Lagfartsprotokoll

ÖLA förvarar lagfartsprotokollen för Jämtlands län t.o.m. 1932 (Lits och Rödöns samt Hammerdals tingslag t.o.m. 1946, Östersunds stad t.o.m. 1970). För tiden därefter fram t.o.m. maj år 2008 finns lagfartsprotokollen hos Landsarkivet i Härnösand och deras IM-depå. Det aktuella materialet finns hos Lantmäteriets inskrivningskontor i Härnösand.

De lagfartsprotokoll som ingår i domböckerna eller ligger tillsammans med bouppteckningar är mikrofilmade t.o.m. år 1860. Punktvis har dessa mikrofilmer skannats av SVAR. Även småprotokoll som innehåller bouppteckningar för tiden 1861-1899 är under skanning. Denna skanningen beräknas vara avslutad senast 2009-04-31.

Register till lagfarter

Kortregister till lagfarter finns för tiden ca. 1700-1840-tal (se även lagfartsböcker ovan). De är upplagda tingslagsvis, därunder socken- och byvis. Registren är mikrofilmade och kommer att skannas genom SVAR:s försorg. Från registret får man hänvisning till volym och sida i domböckerna, där uppbud och fastebrev finns protokollförda. Köpehandlingen finns oftast i avskrift i samband med 1:a uppbudet.

Bild på kort ur ÖLA:s register över lagfarter. Klicka på bilden för förstoring.

Register över syner m.m.

Register över syner m.m. (ej fullständiga) för de olika tingslagen, omfattar tiden 1621-1840 (för vissa tingslag längre). Syneregistren är kronologiskt upplagda och hänvisar till volym och sida. Volymerna med lagfartsprotokoll har ofta försetts med innehållsförteckningar som också omfattar syner.

Ett exempel på en sida med register över syner. Klicka på bilden för förstoring.

Var förvaras arkiven?

Inom kort kommer allt domstolsmaterial från Jämtlands län t.o.m. 1970 att vara levererat till ÖLA, med undantag för fastighetshandlingar som redan levererats till Landsarkivet i Härnösand enligt ovanstående. För tiden efter 1970 finns domstolshandlingarna, utom fastighetshandlingarna, hos Östersunds tingsrätt.

Mer om register

Register till bouppteckningar finns både som böcker och som databas på CD och i SVARs betaltjänst för tiden fram till 1903/1916. Hos SVAR är registret kopplat till bouppteckningsvolymen, i de fall denna är skannad. Testamenten har också registrerats och är tillgängliga i en databas hos ÖLA. Även denna databas omfattar tiden fram till 1903/1916, dock inte Östersunds stad.

För tiden ca 1840-1875 saknas sökregister till lagfartsprotokollen. Med hjälp av den lagfart som gällde 1875 får man söka sig bakåt med hjälp av uppgiften om när dåvarande ägare beviljats fastebrev.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.