Forska i lagfarts- och inteckningsböcker

Av inskrivningshandlingarna framgår ägarbyten, avstyckningar, servitut och dylikt från 1875. Där syns också ur vilken/vilka fastigheter en ny fastighet är bildad eller om den har sitt ursprung direkt i laga skifte. Här får du hänvisningar bl.a. till aktnummer i lantmäteriets handlingar.

Aktuella uppgifter

De dagsaktuella uppgifterna om lagfart och dylikt handläggs för Jämtlands län, efter en omorganisation 2008-06-01, hos Inskrivningskontoret i Härnösand (en del av Lantmäteriet).

Uppgifterna förs in i det digitala fastighetsregistret som man också kan ta del av hos Lantmäteriet, på de statliga lantmäterikontoren och även via Lantmäteriets hemsida.

Under perioden 2001 t.o.m. 2008-05-31 handlade Inskrivningsmyndigheten i Härnösand inskrivningsärendena för Jämtlands län. Inskrivningsmyndigheten tog över handläggningen av dessa ärenden från inskrivningsmyndigheterna vid tingsrätterna i regionen. Handlingarna från Inskrivningsmyndigheten i Härnösand har överförts till Landsarkivet i Härnösand som är central depå för arkiverade inskrivningshandlingar för tiden efter 1933. Uppgifter ur inskrivningshandlingarna beställs på särskilt formulär på Riksarkivets hemsida – Läs mer här.

Uppgifter hos Landsarkivet i Östersund

Hos ÖLA finns de s.k. lagfartsböckerna. De lades upp tingslagsvis för landsbygden efter en reform 1875. Lagfartsböckerna är ett kronologiskt register över sökta lagfarter per jordeboksenhet. Den första boken är upplagd sockenvis och därunder byavis.

Av lagfartsboken framgår vem som är köpare (sökanden) och säljare (fångesmannen) till en fastighet. Så småningom förs uppgift om fastighetsbeteckning in. Där finns dessutom en hänvisning till lagfarsprotokollen (mer om dem under Domstolshandlingar) genom att datum för den beviljade lagfarten samt § anges. Man kan också se om en fastighet delats upp (avsöndrats).

Inteckningsböckerna har ett motsvarande upplägg för bl.a. belåning/pant, servitut, födoråd, avverkningsrätter och livstids eller viss tids besittningsrätt till torp.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.