Om oss

Arkivhuset med syrener

Arkivet är en upplevelseplats för människor i alla åldrar! Vi finns på Arkivvägen 1 i Östersund. Här finns vårt gemensamma skriftliga kulturarv tillgängligt för alla som är intresserade.

Många människor har idag en längtan efter att få reda på mer om sin egen eller hembygdens historia. En del av oss vill veta mer om en historia som ingen pratat högt om. Några av våra besökare uttryckte sin känsla för Arkivet som ”ett andligt spa”. Detta tar vi gärna fasta på och utvecklar vidare!

Vill du inte forska i materialet själv, är du välkommen att delta i något av alla de evenemang Arkivet anordnar. Vi har varje vecka öppna och kostnadsfria föreläsningar, kurser och kvällsaktiviteter. Du är också välkommen att delta i stadsvandringar, att boka en visning där vi berättar om arkivens mångfald, att använda Arkivet som friskvård för dina anställda eller kanske använda oss som inspirationsbank för marknadsföring och produktutveckling!

Arkivet är en öppen mötesplats för alla människor, i alla åldrar, och vår verksamhet kretsar kring begrepp som livslångt lärande och upplevelse genom kulturarv. Vi tror att möten mellan människor gör att vi kan lära av varandra.

I arkiven talar människor, som levde för länge sedan, till dem som ska leva länge efter dem.
Välkommen!

På Arkivvägen 1 finns fr o m 1 september 2014 följande institutioner:

Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
Föreningsarkivet i Jämtlands län
Jamtli Arkiv
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik; NCK
Jämtlands läns fornskriftssällskap
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare