Föreningarkivets logga

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde skriva. Men i och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medvetenheten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops.

Har du ett föreningsarkiv som du vill förvara hos oss? Eller behöver du råd om hur du ska förvara ditt arkiv själv? Hör av dig till oss så får du hjälp!

Kontakt: foreningsarkivet[at]faj.se

Läs mer på vår hemsida!

Arkiv till Nytta och Nöje

%d bloggare gillar detta: