Jämtlands läns fornskriftssällskap

Jämtlands läns fornskriftssällskap
Jämtlands läns fornskriftssällskap

Jämtlands läns fornskriftsällskap bildades 1928, för att ”genom utgivande av historiska urkunder och annat otryckt källmaterial samt preliminär bearbetning av detsamma bidraga till utforskandet av Jämtlands och Härjedalens historia”. Under tiden fram till 1959 utgavs elva olika skrifter, därefter upphörde verksamheten.

År 1987 rekonstruerades fornskriftsällskapet, varvid reviderade stadgar antogs och bokutgivningen fortsatte. År 2009 påbörjades också en utgivning av ”orienterande avskrifter”, i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia, som har fått en efterföljare i “Gör historien läsbar” som innehåller avskrifter av nyare material.

Sällskapet har för närvarande ett 50-tal medlemmar. Ordförande är
landsarkivarie Maria Press.

Läs mer på vår hemsida!

Arkiv till Nytta och Nöje

%d bloggare gillar detta: