Vad finns i samlingarna?

 

På Arkivvägen 1 i Östersund hittar du källor till Jämtlands och Härjedalens historia – från medeltiden fram till idag. Protokoll, brev, fotografier, kartor och ritningar, dagböcker, uppteckningar och mycket annat finns hos oss i original. Materialet kommer från statliga myndigheter, föreningar, företag  och privatpersoner.

Du beställer fram materialet i informationen. Vi hämtar det oftast med en gång, men en  del av samlingarna förvaras i depåer utanför huset. Det hämtar vi till dig dagen därpå.

Delar av materialet är digitaliserat. Det har du gratis tillgång till via nätet.

Läs mer om vad du kan hitta hos oss:

Arkivmaterial

Fotografier

Kartor och ritningar

Böcker och tidskrifter

Föremål