Stöd för funktionsvariationer

Alla besökare är välkomna, men tyvärr kan det vara svårt att ta sig uppför trapporna och in genom porten.

På gaveln finns en ingång för dig med rullator, rullstol, barnvagn eller på andra sätt har problem med trappor. Ring på porttelefonen så kommer vi och öppnar.

Lokalerna fungerar generellt bra för dig som kommer med rollator eller rullstol eftersom vi har breda dörrar och inga trösklar. Det finns också ett antal höj- och sänkbara bord för den som behöver det.

Alla föreläsningssalar är utrustade med hörslinga.