Studiematerial

Pedagogiskt Material

Arkivväskor

Vill du arbeta med arkivmaterial i lugn och ro genom t ex en studiecirkel, har vi satt samman ett antal temaväskor man kan låna.

Arkivvaskor

Beredskapstid

I två moderna dokumentportföljer finns välgjorda kopior av dokument från tiden för andra världskriget. Väskorna innehåller också en handledning, bredvidläsning och annat material som anknyter till tiden. Bland dokumenten kan nämnas brottmålsakter kring flyktingtrafiken, polisförhörsprotokoll, handlingar angående fadderverksamhet, evakuering av finska krigsbarn, insamlingar och hjälpverksamhet, Röda Korsets barnhem ”Jämtlandheim” i Hamburg, hemligstämplade SÄPO-handlingar, kodade meddelanden från kurirverksamheten över norska gränsen, kristidshandlingar, ransoneringskort, handlingar från beredskapssjukhuset på Frösön och mycket mer.

Arkivmapp att köpa

Vill du inte bara låna utan också ha kvar materialet kring beredskapstiden, har vi även en mapp  som går att köpa för 75 kr. I mappen finns verklighetstrogna kopior på handlingar som ger exempel på hur livet i Sverige och i Jämtlands län kunde vara under beredskapsåren. I mappen finns exempelvis dokument om ransoneringar, kristidsmat, mode, hjälparbete, insamlingar o s v. Här finns också exempel på ideologiska texter från tiden för andra världskriget. Mapparna finns att köpa på plats på Arkivvägen 1, eller så kan vi posta dem. Då tillkommer en avgift på ca 75 kr i porto.

Kontakta mia.fahlgren@faj.se, tel. 070 678 30 74, om du är intresserad av att ta del av våra studiematerial.