Om mötesplatsen

Arkivet i Östersund

  • En besöksplats för både stora och små
  • En mycket stor samling med källor till Jämtlands och Härjedalens historia
  • Rymliga läsesalar med datorer, wifi, barnhörna och alla faciliteter
  • Kunnig personal och duktiga släktforskare som hjälper dig att använda arkiven
  • Ett stort utbud för både ung och gammal
  • Aktiviteter för skolan
  • Föredrag och kunskapsutbyte när det gäller utveckling av kulturarvspedagogiska metoder
  • Två föreläsningssalar; Sjögrensalen och Rumarsalen där stora delar av vår programverksamhet tar plats.
  • Två grupprum som går att boka