På plats

Arkivet i Östersund är en spännande och kostnadsfri resurs för skolor, studieförbund och andra lärande institutioner. Här arbetar två arkivpedagoger med utåtriktad och nivåanpassad verksamhet för att lyfta fram och tillgängliggöra arkiven på olika sätt.  Vi erbjuder en rad pedagogiska skolprogram, som tagits fram utifrån skolans styrdokument för olika åldrar. 

På vår pedagogisk webbsida Arkivochlarande.se  presenterar vi våra skolprogram

Kontakta våra pedagoger för att få veta mer, boka ett skolprogram eller annat studiebesök;

mia.fahlgren[at]faj.se, tel. 070- 678 30 74
jim.hedlund[at]riksarkivet.se

Bokning: Bokning@arkivetiostersund.se