På plats

Arkivet i Östersund är en spännande och kostnadsfri resurs för skolor, studieförbund och andra lärande institutioner. Här arbetar två arkivpedagoger med utåtriktad och nivåanpassad verksamhet för att lyfta fram och tillgängliggöra arkiven på olika sätt.  Vi erbjuder en rad pedagogiska skolprogram, som tagits fram utifrån skolans styrdokument för olika åldrar. 

På vår pedagogisk webbsida  presenterar vi våra skolprogram.  Sidan heter Arkivochlarande.se- Klicka här för att komma till den och ta del av allt som finns!

Riksarkivet, som är en del av Arkivet i Östersund, har också en pedagogisk webbsida där material för skolan finns att tillgå. Den heter Motkallorna.se- Klicka här för att komma till den!

Här hittar du exempel på teman vi jobbar med.

Kontakta våra pedagoger för att få veta mer, boka ett skolprogram eller annat studiebesök;

mia.fahlgren[at]faj.se, tel. 070- 678 30 74
jim.hedlund[at]riksarkivet.se

Bokning: Bokning@arkivetiostersund.se