Sök i Nationella Arkivdatabasen

Sök i nationella arkivdatabasen, NAD

  1. Gå in på sidan https://sok.riksarkivet.se/nad
  2. Skriv in ett ord du vill söka efter i arkiven, t ex ett bynamn. Avsluta med *. På detta sätt får du träff på flera arkiv som har detta ord i sin beskrivning.
  3. Klicka på ”fler sökalternativ”
  4. Välj ”förvarande institution”, t ex Föreningsarkivet i Jämtlands län eller Landsarkivet i Östersund
  5. Under ”typ” väljer du arkiv
  6. Om du vill kan du också göra ett urval i tid
  7. Klicka sedan på sök
Tänk på att fylla i dessa fält för att få en bra träff när du söker i Nationella Arkivdatabasen, NAD