Kartor och ritningar

Kartor och ritningar

Riksarkivet-Landsarkivet har över 6 000 kartor och ritningar som ingår i olika arkiv.  De kan enklast sökas upp i Nationella Arkivdatabasen NAD. Där kryssar du för ”Landsarkivet i Östersund” under förvarande institution, och ”Karta, ritning” under ”Typ”. Du får då upp hela beståndet av  kartor och ritningar.  I fritextrutan kan du snäva in dina sök.

  • Bykartor kan finnas i gårdsarkiv och i kyrkoarkiven.
  • Skogskartor finns i Skogsstyrelsens arkiv.
  • Vägskifteskartor och liknande finns i Vägdistriktsarkiven och i Länstyrelsens arkiv.
  • Kartor över gårdar, hemmansklyvningar etc finner du enklast på Lantmäteriets websida. 

Hos oss har du också tillgång till Lantmäteriets databas ”Historiska kartor”.

 

 

Arkiv till Nytta och Nöje

%d bloggare gillar detta: